Voor meldingen van overlijden
(dag & nacht)
06 24 61 21 80

Nieuws

Mogelijkheid registratie BRP van doodgeboren baby

Zò waardevol.....
Vanaf vandaag, maandag 4 februari 2019, is het mogelijk om een doodgeboren baby te laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Het maakt niet uit hoe lang geleden er sprake is geweest van een doodgeboren baby en hoe lang de zwangerschap heeft geduurd. Ook ouders die in een (ver) verleden te maken hebben gehad met de geboorte van een eerder in de buik overleden baby, kunnen hun baby alsnog laten registreren.
Weten hoe je dit kunt doen?:

https://www.stillelevens.nl/informatie/registreren-in-de-brp/

- - - - -

Testament kan familieleed voorkomen en geld besparen

Lezing door Marco Driesprong over de noodzaak van een actueel testament en levenstestament. De lezing kan kosteloos bijgewoond worden door u in te schrijven op www.erfrechtplan.nl.

locatie: De Oude Veiling, Marktstraat 19 in Aalsmeer

datum: maandag 4 februari 2019

Aanvang: 13.30 uur

informatie overgenomen uit De Nieuwe Meerbode 23/01/2019

- - - - - 

Praten over de dood

Verdriet, is dat een vriend of vijand?

Uitvaartverzorging De Witte Roos organiseert dit jaar een aantal bijeenkomsten met verschillende lezingen waarbij 'Praten over de dood' centraal staat als overkoepelend thema.

Na de eerste bijzondere bijeenkomst over euthanasie op 20 april jl. gaat deze tweede lezing over troost en verdriet met de titel: ‘Verdriet, is dat een vriend of vijand?’ Tijdens deze lezing brengt gastspreekster Joke Verweerd het onderwerp dichtbij in een verhaal dat ontroering en herkenning oproept. Aan de hand van enkele stellingen of voorbeelden ontdekken we zo met elkaar wat verdriet met ons doet, hoe herinneringen met ons meegaan en wat zij voor ons kunnen betekenen na het afscheid van een dierbare.

Naast de lezingen met onderwerpen rondom dit thema, is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Door met elkaar te praten over de verschillende aspecten van het eindige leven en de onderwerpen die daarmee samenhangen wil Uitvaartverzorging De Witte Roos de ruimte creëren om de dood bespreekbaar te maken.

Uitvaartverzorging De Witte Roos is deze avond aanwezig voor het beantwoorden van vragen en het geven van vrijblijvende informatie rondom de mogelijkheden van een uitvaart.

De bijeenkomst is gratis toegankelijk en vindt plaats op dinsdag 18 juli om 19.30 uur, in Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 te Uithoorn.

Aanmelden kan via: info@uitvaartdewitteroos.nl of telefonisch op 06-24612180

 

juli 2017

 

 

 

Praten over de dood

Uitvaartverzorging De Witte Roos organiseert dit jaar een aantal bijeenkomsten met verschillende lezingen waarbij 'Praten over de dood' centraal staat als overkoepelend thema.

Naast de lezingen met onderwerpen rondom dit thema, is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Door met elkaar te praten over de verschillende aspecten van het eindige leven en de onderwerpen die daarmee samenhangen wil Uitvaartverzorging De Witte Roos de ruimte creëren om de dood bespreekbaar te maken.

De eerste lezing gaat over euthanasie met de titel: 'Levenseinde: keuzes, wil, wet en praktijk'. Hiervoor is een spreker uitgenodigd van het NVVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde). In deze lezing komt u meer te weten over de verschillende keuzes met betrekking tot het levenseinde zoals; het behandelverbod, stoppen met eten en drinken en zorgvuldige zelfdoding. Ook zal er worden ingegaan op euthanasie bij dementie, de geldende regels bij euthanasie en het belang van een wilsverklaring.

Uitvaartverzorging De Witte Roos is deze avond aanwezig voor het beantwoorden van vragen en het geven van vrijblijvende informatie rondom de mogelijkheden van een uitvaart.

De bijeenkomst is gratis toegankelijk en vindt plaats op dinsdag 6 juni om 19.30 uur in Wijkontmoetingscentrum ‘t Hofplein, gelegen in Zorgcentrum ’t Kloosterhof, Clematisstraat 16, 1431 SE Aalsmeer.

Aanmelden kan via: info@uitvaartdewitteroos.nl of telefonisch op 06-24612180

 

juni 2017

 

 

Dood voor beginners...

Een achtdelige documentaireserie over de kunst van het sterven. Wat weten we eigenlijk van sterven, afscheid nemen, rouwen en het leven na de dood?

http://www.npo.nl/dood-voor-beginners/POMS_S_EO_616546

januari 2017

 

 

Nieuwe donorwet door de Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft met 75 tegen 74 stemmen ingestemd met de nieuwe donorwet van D66. De wet zorgt er voor dat iedereen donor wordt, tenzij je zelf uitdrukkelijk aangeeft dat je dat niet wilt zijn.
Nu is het nog zo dat mensen zich actief moeten registreren als donor. Maar daardoor komen er te weinig donoren beschikbaar. D66 wil daarom dat iedereen geregistreerd donor is, tenzij mensen zich zelf afmelden uit het register. Saillant detail bij de stemming was dat Tweede Kamerlid Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren) niet op tijd aanwezig was om te stemmen. Wassenberg was van plan om tegen te stemmen en zijn stem zou achteraf hebben betekend dat de wet niet door de Kamer zou komen.

De wet moet overigens nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Gezien de verhoudingen en het minimale verschil in de Tweede Kamer zal het nog heel spannend worden of de wet er daadwerkelijk zal komen.

bron: www.uitvaart.nl

oktober 2016